Phương pháp triển khai dự án

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Đánh giá bối cảnh tổng thể

Với phần lớn các dự án bất động sản, cụm từ “vị trí, vị trí” luôn được ưu tiên hàng đầu đối với nhà đầu tư dự án  cũng như cá nhân đầu tư trong tương lai. Với mọi dự án quy hoạch, phát triển đô thị, bối cảnh cụ thể của từng dự  án luôn được cân nhắc trong mọi đề xuất, nhằm tạo nên sức hút, đẳng cấp và yếu tố hấp dẫn riêng cho dự án.  Đồng thời, với các chuyên gia quy hoạch cao cấp của RnD Planners cùng khả năng phân tích sáng tạo và kỹ năng  sử dụng tối đa các yếu tố trong các khái niệm về “vị trí dự án”, có thể tạo nên một bộ mặt độc đáo, khác biệt cho  các dự án – mang đến sức hút lớn cho từng dự án.
 

Đánh giá bối cảnh
 

Thu thập thông tin, thảo luận

Với mọi dự án, các chuyên gia quy hoạch của RnD Planners sẽ bắt đầu bằng các giai đoạn thu thập, phân tích và đánh giá thông tin cụ thể, tập hợp các ý kiến của khách hàng và chuyên gia quy hoạch địa phương… Các bước  thu thập thông tin và thảo luận mang đến cái nhìn lớn cho dự án, hình thành các cơ hội phát triển tối ưu của dự án ngay từ giai đoạn khởi động. Đó sẽ là tiền đề cho mọi định hướng phát triển sử dụng đất, cảnh quan và hạ tầng  dự án trong tương lai.
 

Triển khai hồ sơ kỹ thuật

Một thế mạnh khác của RnD Planners là sự tập hợp của các chuyên gia quy hoạch có kinh nghiệm và có kiến thức sâu rộng trong công tác triển khai hồ sơ, làm việc, thu thập số liệu quy hoạch từ các cơ quan liên quan. Mang đến đề xuất kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với hướng đi bền vững cho từng hoàn cảnh dự án. Các chuyên gia quy hoạch của chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ và cụ thể trên từng hạng mục công việc với đối tác khách hàng, cơ quan ban ngành liên quan nhằm kịp thời giải quyết, đề xuất xử lý tối ưu nhất cho các yếu tố kỹ thuật chi tiết nhất của dự án.
 

 

Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Hoàn thiện một hồ sơ quy hoạch là mở ra một cơ hội phát triển một dự án bất động sản, một khu vực hoặc thành phố mới… RnD Planners luôn nhận thực được yếu tố quan trọng trong việc kết thục mọi dự án. Chúng tôi luôn đem đến các cơ hội cho khách hàng một tầm nhìn hấp dẫn, phong phú trong công tác kết thúc, hoàn thiện một hồ sơ quy hoạch. Đó sẽ là một loạt các kế hoạch tiếp theo có thể dựa trên nền tảng của một hồ sơ quy hoạch do RnD Planners triển khai. Đem đến một nền tảng chiến lược phát triển mới cho mọi dự án.


Niềm đam mê và nhiệt huyết luôn gắn liền với các kiến trúc sư quy hoạch của RnD Planners. Các sơ phác phối  cảnh luôn là sự khởi đầu cho các định hướng quy hoạch tổng thể và định hướng hạ tầng kỹ thuật sau này nhằm hiện thực hóa các dự án một cách độc đáo, hấp dẫn và hứng khởi cho mọi đối tượng Khách hàng.
 

© Copyright 2020-2021 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com