Dowload Hồ sơ năng lực

Dowload Hồ sơ năng lực

RnD Planners đem đến các dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế từ các bước sơ khai của dự  án. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, các cơ quan ban ngành trong định vị các  dự án phát triển. Với kinh nghiệm sâu rộng trong phát triển bất động sản tại Việt Nam, chúng tôi luôn đem đến các định hướng đầu tư hấp dẫn, chất lượng cho đa dạng các dự án từ định hướng phát triển quy hoạch thành phố, khu vực đến các khu đô thị, nghỉ dưỡng…

Đồng thời, với các hoạt động tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi giúp các chủ đầu tư dự án hình  thành cụ thể các bước phát triển dự án từ quy hoạch – thiết kế đô thị - thiết kế cảnh quan và thiết kế công trình kiến trúc. Các đề xuất tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế của RnD Planners đem đến cơ hội phát triển dự án một cách độc đáo hơn, nâng cao chất lượng, giá trị dự án.

 

 Download hồ sơ năng lực tại đây

© Copyright 2020-2023 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com