NIC – Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Hà Nội-3288

NIC – Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Hà Nội-3287

NIC – Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Hà Nội

Quy mô: 12,63 ha

Vị trí: Nằm trong khu CNC Hòa Lạc

Khách hàng

Năm: đang cập nhật...

Dự án với tổng diện tích 12,63 ha nằm trong khu CNC Hòa Lạc. Với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, góp phần nâng cấp hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia một cách căn bản, đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com