Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3736

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3737

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3738

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3739

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3740

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3741

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3742

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3743

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3757

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3646

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3644

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3744

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3745

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3746

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3747

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3748

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3749

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3750

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3751

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3752

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3753

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3754

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3755

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh-3756

Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí VEGA City, Vân Đồn, Quảng Ninh

Quy mô: 500 ha

Vị trí: Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Khách hàng: Corex, KDI

Năm: 2020

Dự án nằm trong khu Kinh tế Vân Đồn. Với mục tiêu phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí hấp dẫn, độc đáo và cao cấp hàng đầu tại Việt Nam, tuy nhiên, vẫn duy trì một môi trường cảnh quan sinh thái rừng tự nhiên. Dự án đề xuất khu thương cảng Vân Đồn, tái hiện một hình ảnh trung tâm buôn bán giao thông sầm uất song song với phát triển các chức năng nghỉ dưỡng cao cấp, độc đáo.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com