Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3775

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3773

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3772

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3771

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3770

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3769

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3726

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3258

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3260

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3259

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3768

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3767

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3766

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3765

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3764

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3763

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3762

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3761

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3760

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3759

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình-3758

Khu du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Lộc Bình

Quy mô: 400 ha

Vị trí: Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khách hàng: Van Phu Invest

Năm: 2020

Khu du lịch và nghỉ dưỡng Lộc Bình có môi trường cảnh quan tự nhiên vô cùng hấp dẫn, là một lợi thế lớn trong phát triển các chức năng du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí, thể dục thể thao hàng đầu của Thừa Thiên Huế trong tương lai. Phương án phát triển khai thác tối đa chiều dài cảnh quan ven biển cho các hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí và khu phố thương mại mang đậm phong cách kiến trúc Huế.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com