Khu Đô thị thương mại dịch vụ The Sea Eyes-3224

Khu Đô thị thương mại dịch vụ The Sea Eyes-3223

Khu Đô thị thương mại dịch vụ The Sea Eyes

Quy mô

Vị trí: ......

Khách hàng: ......

Năm: ......

Là khu đô thị, thương mại – dịch vụ phục vụ nhu cầu đất ở cho nhân dân, đất dịch vụ cho các doanh nghiệp, phục vụ du lịch, vui chơi giải trí, từng bước hoàn thiện quỹ đất ven biển, thúc đẩy phát triển đô thị chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện đảo Lý Sơn.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com