Khu Đô thị sinh thái Đảo Ngọc-3200

Khu Đô thị sinh thái Đảo Ngọc-3199

Khu Đô thị sinh thái Đảo Ngọc

Quy mô: 212,70 ha

Vị trí: Phường Trương Quang Trọng và Xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi

Khách hàng: ThaiGroup

Năm: 2019-

Đề xuất phát triển quy hoạch dự án Trà Khúc Emerald Island đã nghiên cứu tập chung cho định hướng phát triển tối đa các cơ hội về cảnh quan thiên nhiên, kết nối giao thông cho tổng thể dự án, nâng cao giá trị thương mại cho các ô đất quy hoạch, hình thành môi trường ở độc đáo, thân thiện, hấp dẫn, hài hòa giữa không gian tự nhiên và phát triển đô thị. Dự án đã đem đến các định hướng cơ bản, tạo môi trường đô thị phát triển đồng bộ kết nối hài hòa với mạng lưới đường, không gian đô thị của thành phố Quảng Ngãi
 

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com