Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3849

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3848

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3847

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3845

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3844

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3842

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3841

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3683

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3685

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3840

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu-3838

Khu Đô Thị Hỗn Hợp Phía Nam Sông Tam Giang, Phường Xuân Phú, Thị Xã Sông Cầu

Quy mô:  47,31ha

Vị trí:   phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Khách hàng:

Năm:  2022

Mô hình phát triển các khu đô thị thương mại, dịch vụ gắn với sinh thái sông, biển, có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại; có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan; là điểm nhấn của đô thị sông Cầu.

Phát triển khu đô thị gắn với tôn tạo các giá trị sinh thái tự nhiên, mang không gian xanh vào trong từng không gian sống, sinh hoạt của cư dân. Tạo môi trường sinh thái có chất lượng cao cho đời song cư dân và sinh hoạt đô thị

Phát triển đô thị có môi sống an toàn, thân thiện, năng động; lấy yếu tố con người làm trung tâm phục vụ. Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng đến phát triển bền vững.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2023 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com