Khu Đô thị Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên-3236

Khu Đô thị Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên-3235

Khu Đô thị Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên

Quy mô: Khoảng 79.28 ha

Vị trí: Thành phố Thái Nguyên

Khách hàng: ......

Năm: ......

Khu vực nghiên cứu phát triển dự án có diện tích khoảng 79.28 ha, với mục tiêu đề xuất phát triển dự án là một trong những dự án có sức hấp dẫn về môi trường nhà ở, thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội, là tiền đề của Thái Nguyên trong việc thu hút phát triển đô thị qua bờ Bắc Sông Cầu. Đề xuất phát triển dự án hài hòa với thị trường bất động sản địa phương. Các đề xuất phát triển thông qua các nghiên cứu cụ thể về định hướng phát triển quy hoạch tổng thể thành phố Thái Nguyên, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật… nhằm đem đến cho chủ đầu tư sự chủ động ngay từ đầu trong định hướng phát triển dự án và phân đợt xây dựng

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com