Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3836

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3835

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3833

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3832

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3830

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3829

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3827

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3826

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3625

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3626

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3628

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3627

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3825

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên-3823

Khu Dân Cư Long Phước, Xã Xuân Lâm, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên

Quy mô:  30,89ha

Vị trí:   xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Khách hàng:

Năm:  2022

Khu dân cư Long Phước là khu đô thị thương mại, dịch vụ gắn với sinh thái sông, biển, có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại; có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan; là điểm nhấn của đô thị sông Cầu.

Phát triển khu đô thị gắn với tôn tạo các giá trị sinh thái tự nhiên, mang không gian xanh vào trong từng không gian sống, sinh hoạt của cư dân. Tạo môi trường sinh thái có chất lượng cao cho đời song cư dân và sinh hoạt đô thị.

Khu đô thị có môi sống an toàn, thân thiện, năng động; lấy yếu tố con người làm trung tâm phục vụ. Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng đến phát triển bền vững.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2023 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com