Khu Công nghiệp tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh-3322

Khu Công nghiệp tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh-3323

Khu Công nghiệp tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Quy mô: 288,9 ha

Vị trí: Phường Yên Hải, phường Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Khách hàng: Vin Group

Năm: đang cập nhật

Dự án với tổng diện tích quy hoạch là 342.13 ha. Với mục tiêu phát triển các dự án công nghiệp phụ trợ & công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng các yêu cầu thực tế trong đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp hiện đại công nghệ cao nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển công nghiệp tại Quảng Ninh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao và đẩy mạng kinh tế địa phương.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com