Quy hoạch đô thị Quốc gia-3306

Quy hoạch đô thị Quốc gia-3334

Quy hoạch đô thị Quốc gia-3335

Quy hoạch đô thị Quốc gia-3336

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

Quy mô: Khoảng 80 ha

Vị trí: Hà Nội

Năm: 2019

Khu công viên phần mềm thành phố Hà Nội

Khu vực nghiên cứu phát triển dự án có diện tích khoảng 80 ha. Định hướng phát triển dự án nhằm tạo nên nền tảng để Hà Nội phát triển hội nhập hướng tới Cách mạng công nghệ 4.0. Khu vực là nơi đặt các trung tâm dữ liệu tầm cỡ Quốc tế, các khu nghiên cứu, phát triển và khời nghiệp cho đa dạng các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế. Mục tiêu đề xuất phát triển dự án khu công viên phần mềm thành phố Hà Nội là trở thành một dự án mang lại trải nghiệm nghiên cứu & phát triển sáng tạo và hứng khởi cùng với môi trường sống, làm việc & giải trí chất lượng cao.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com