Điều chỉnh quy hoạch phân khu B khu ĐTM An Vân Dương-3850

Điều chỉnh quy hoạch phân khu B khu ĐTM An Vân Dương-3851

Điều chỉnh quy hoạch phân khu B khu ĐTM An Vân Dương-3852

Điều chỉnh quy hoạch phân khu B khu ĐTM An Vân Dương

Quy mô: 365,54 ha

Vị trí: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Đống Đa

Năm: 2020

Là Phương án Quy hoạch điều chỉnh nhằm hình thành những kết nối giao thông với định hướng phát triển chung của thành phố. Đem đến một đô thị phát triển hiện đại, đồng bộ và thông minh. Là tiền đề cho Huế phát triển một hình mẫu đô thị sinh thái bền vững, đáp ứng biển đổi khí hậu, hạn chế ảnh hưởng lũ lụt tới các khu dân cư trong khu vực

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2024 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com