Trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần quốc tế Nghi Sơn-3467

Trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần quốc tế Nghi Sơn-3466

Trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần quốc tế Nghi Sơn

Quy mô: Khoảng 11.45 ha

Vị trí: Nghi Sơn - Hà Tĩnh

Khách hàng: 

Năm: 

Khu vực nghiên cứu phát triển dự án có diện tích khoảng 11.45 ha. Dự án nằm ở nút giao thông Quốc lộ 1A và đường chính, nối với NSRP Nghi Sơn với Quốc lộ mới trong tương lai. Dự án phát triển nhằm cung cấp diệnt ích nhà ở chuyên gia, các hạng mục hỗ trợ, thương mại dịch vụ và giải trí cho chuyên gia lọc hóa dầu Nghi Sơn. Mục tiêu đề xuất phát triển dự án phát triển đô thị dựa trên nước và cây xanh, tạo ra sự hỗ trợ phát triển con người hỗ trợ phát triển con người, cung cấp môi trường sống hòa nhập với thiên nhiên cho cư dân tương lai.

Dự án cùng chuyên mục
© Copyright 2020-2022 rndplanners.com. Thiết kế & Phát triển: kenhwebsite.com